Педагогічний коучинг персональної ефективності

Педагогічний коучинг персональної ефективності

Рік: 2014

Педагогічний коучинг персональної ефективності: навч.-метод. компл. у 2-х ч./ уклад. : В.В.Сидоренко, Л.П.Пасечнікова, Н.В.Бухлова, М.В.Пахомова ; НАПН  України, ДВНЗ  «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — Ч. 1. — 124 с.

Даний збірник містить матеріал щодо розкриття поняття освітнього коучингу як форми підготовки педагогів до організації педагогічної діяльності. Він дозволяє розвинути здібності педагогів у галузі ефективної взаємодії з дітьми, батьками та колегами, надає ефективну допомогу щодо досягнення поставлених цілей в їх професійній діяльності; дає можливість підвести педагогів до адекватного вирішення виниклих проблем в організації педагогічної діяльності; допомагає прийняти педагогам відповідальність за зроблений вибір і дії в спілкуванні з батьками та дітьми; виокремити та сформулювати проблему, визначити цілі, шляхи та засоби їх досягнення, не переробляючи людину, а розкриваючи її природний потенціал.

Збірник має теоретико-прикладний характер і передбачає ознайомлення педагогічного загалу з положенням, тренінгом, спецкурсом, опорним конспектом. Рекомендується для керівних, методичних, педагогічних кадрів.