Формування інноваційного простору дошкільної освіти

Формування інноваційного простору дошкільної освіти

Рік: 2014

Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Любченко / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2014. — Ч. 2. — 156 с.

Одним із найважливіших завдань підвищення якості дошкільної освіти є визначення сучасних орієнтирів розвитку дошкільної ланки освіти, про що йдеться в Законі України «Про дошкільну освіту», положеннях Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Відповідно до цього, Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково- педагогічних і педагогічних працівників, яку створено в рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України, пропонує матеріали творчих здобутків працівників навчальних закладів різних типів, управлінь (відділів) освіти з питань дошкільної освіти.

Цей посібник є другою частиною посібника «Формування інноваційного простору дошкільної освіти», започаткованого в 2012 році, і складається з двох розділів «Науково- методичні рекомендації» та «Практичні рекомендації». Призначений для науково- педагогічних, педагогічних працівників регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників регіональних експериментально-дослідницьких лабораторій, творчих груп, працівників Р(М)МК(Ц), завідувачів, методистів дошкільних навчальних закладів з питань підвищення їхнього фахового рівня, впровадження інноваційних педагогічних технологій дошкільної освіти.