Логіка

Логіка

Автор: Солодков В.Т.

Рік: 2011

С 60

Логіка : навч.-метод. комплекс / В.Т.Солодков ; НАПН України,  Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології. — К., 2011. — 40 с.

Навчально-методичний комплекс «Логіка» розраховано на студентів заочної форми навчання згідно з програмами підготовки бакалаврів за напрямами «Психології», «Менеджменту», «Економіки і підприємництва». Метою комплексу є спрямування студентів на опанування основних форм, методів і структури логічного мислення. У зміст комплексу включено вимоги до знань та вмінь студентів, методичні рекомендації про організацію самостійної роботи і виконання контрольних завдань, програмні положення курсу.