СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.011 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.011 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №1352 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дмитрук Зої Анатоліївни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації –  «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг».

Науковий керівник – Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 15 грудня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.011:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Луценко Григорій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
  • Почуєва Ольга Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семен Кузнеця.

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
  • Сіданіч Ірина Леонідівна - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Захист дисертації планується: 27 січня 2022 року  о 14.30 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ