СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.009 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.009 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №1214 від 10.11.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сандрачука Ярослава Володимировича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації – «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 11 листопада  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.009:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сиченко Віктор Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, ректор КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»;
  • Орлова Наталія Сергіївна - доктор наук з державного управління, професор, залучений експерт, тренер Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, МОН України.

Рецензенти:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 

09 грудня 2021 рокуоб 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА"

Наказ ДЗВО "Університет менеджменту освіти" про видачу диплома доктора філософії