СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.009 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.009 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №1214 від 10.11.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сандрачука Ярослава Володимировича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації – «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 11 листопада  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.009:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сиченко Віктор Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, ректор КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»;
  • Орлова Наталія Сергіївна - доктор наук з державного управління, професор, залучений експерт, тренер Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, МОН України.

Рецензенти:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 

09 грудня 2021 рокуоб 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

ВІДГУКИ НАУКОВЦІВ

6. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ