Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.003 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.003 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №237 від 19.02.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Говорухи Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю - 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації – «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»

Науковий керівник – Приходькіна Наталія Олексіївна кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 24 лютого 2021 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.003:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Олійник Віктор Васильович -доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
  • Лях Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

  • Гладуш Віктор Антонович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Просіна Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Захист дисертації планується: 26 березня 2021 року о 14.00 год. уДержавному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

6. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ