СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.007 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.007 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №765 від 02.07.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гомольської Лілії Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації – «Соціально-психологічні особливості впливу бренд-комунікацій на споживчу поведінку студентської молоді»

Науковий керівник – Данилюк Іван Васильович доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 05 липня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.007:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Сердюк Людмила Захарівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.
  • Кононенко Оксана Іванівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Рецензенти:

  • Бондарчук Олена Іванівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Захист дисертації планується: 03 вересня 2021 року об 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ