СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.010 
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.010 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України № 1296 від 02.12.2021 р.  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Денисової Анастасії Володимирівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації  - «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти».

Науковий керівник – Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 21 грудня  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.010:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Братко Марія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Рецензенти:

  • Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Махиня Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 15 лютого 2022 року об 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ