СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.005 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.005 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за  наказом МОН України №342 від 19.03.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлюк Оксани Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації – «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ»

Науковий керівник – Бондарчук Олена Іванівна доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 22 березня 2021 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.005:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Офіційні опоненти:

  • Кузікова Світлана Борисівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
  • Балахтар Валентина Візіторівна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рецензенти:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Захист дисертації планується: 23 квітня 2021 року об 11.00 год. У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

6. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ