СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.012 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.012 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України № 1352 від 10.12.2021 р. зі змінами відповідно до наказу МОН України № 102 від 03.02.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Докторович Валерії Миколаївни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації  - «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Науковий керівник – Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.012:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Романова Ганна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • Братко Марія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Рожнова Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент,  директор  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації  відбудеться 15 лютого  2022 року о 14.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ