СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.006 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.006 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №566 від 24.05.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балахтар Катерини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації – «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти»

Науковий керівник – Москальова Алла Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освітиДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 25 травня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.006:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Сердюк Людмила Захарівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.
  • Сингаївська Ірина Валентинівнакандидат психологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту психології Університету економіки та права «КРОК».

Рецензенти:

  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Захист дисертації планується: 25 червня 2021 року об 11.00 год. У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ