СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.015 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.015 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №1384 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Танасійчука Володимира Івановича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації  – «Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб».

Науковий керівник – Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.015:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Бондарчук Олена Іванівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Блинова Олена Євгенівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Херсонського державного університету;
  • Овдієнко Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету.

Рецензенти:

  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Москальова Алла Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації відбудеться 10 лютого 2022 р. о 10.00 в он-лайн режимі за посиланням:
https://zoom.us/j/91273890904?pwd=ZFNyaWlZckhCMFNWcVp2aStveFlTQT09
Ідентифікатор конференції: 912 7389 0904
Код доступу: 783783

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ