СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.013 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.013 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України № 1352 від 10.12.2021 р. зі змінами  затвердженими наказом МОН України № 1446 від 28.12.2012 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-281221-1446-df.pdfз правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шкури Геннадія Анатолійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації  - «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» .

Науковий керівник – Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.013:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Романова Ганна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;
  • Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Рецензенти:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Просіна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих  Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 27 січня 2022 року о 9.30 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ