СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.014 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.014 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за  наказом МОН України № 1352 від 10.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Супруна Костянтина В’ячеславовича   на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації – «Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»..

Науковий керівник – Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.014:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Дубич Клавдія Василівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охорони здоров‘я та публічного Національного університету охорони здоров‘я імені П.Л.Шупика;
  • Кравченко Мілена Вячеславівна -– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики, Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 

26 січня 2021 рокуоб 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

 

ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ