СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.014 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.014 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за  наказом МОН України № 1352 від 10.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Супруна Костянтина В’ячеславовича   на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації – «Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»..

Науковий керівник – Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня  2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.014:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Дубич Клавдія Василівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охорони здоров‘я та публічного Національного університету охорони здоров‘я імені П.Л.Шупика;
  • Кравченко Мілена Вячеславівна -– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики, Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Захист дисертації планується: 

26 січня 2021 рокуоб 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ