Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософіїСКРИПКИКатерини Сергіївни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Інформація

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/719 від 21.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 15 від 20 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії СКРИПКИКатерини Сергіївниз галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Тема дисертації – «Управління готовністю керівників закладів загальної середньої освіти до організації інклюзивного навчання в системі методичної роботи».

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Людмила Олександрівна Лузан.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:

РЯБОВА Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Рецензенти:

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

БІЛИК Надія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського.

ГОРДІЙЧУК Оксана Євгенівнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, факультету педагогіки психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Посилання на он-лайн трансляцію захисту – https://youtube.com/live/iQNo5Wrvv8U

Захист дисертації відбудеться 28 лютого 2024 р. о 15.00 в он-лайн режимі за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/87318638652?pwd=czdqN2hlMjlHbVNoWGZrV0FkeUVtdz09

Ідентифікатор конференції: 873 1863 8652
Код доступу: 636472

Контактна інформація:

Учений секретар – Вініченко Алла Анатоліївна

Електронна адреса:phd-umo@ukr.net

Телефон: 099-239-93-37

 

СКРИПКА К.С._дисерт. на захист

Відгук _Білик Н.І._Скрипка

Відгук_Гордійчук О.Є._Скрипка

Рецензія Кравченко Скрипка

Рецензія_Гладкова В.М._Скрипка

РІШЕННЯ РАЗОВОЇ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СКРИПЦІ КАТЕРИНІ СЕРГІЇВНІ

ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ К.С.СКРИПКИ З ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ

НАКАЗ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ К.С. СКРИПЦІ