Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії КУЛАЄВОЇ Тетяни Валеріївни з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 053 «Психологія».

Інформація

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/736 від 28.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 16 від 28 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії КУЛАЄВОЇ Тетяни Валеріївни з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 053 «Психологія».

 

Тема дисертації«Психологічні особливості переживання самотності в дорослому віці».

Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Олена Іванівна Бондарчук.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:

БРЮХОВЕЦЬКА Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Рецензенти:

БАЛАХТАР Валентина Візіторівнадоктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

ЧАУСОВА Тетяна Володимирівнакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

КУЗІКОВА Світлана Борисівнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;

СНЯДАНКО Ірина Ігорівнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка». 

Захист дисертації відбудеться 27 лютого 2024 р. о 9.30 в он-лайн режимі за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/87374396840?pwd=K2kzTTJ3ZkFjZ0llTTNKVk96Ry9oUT09

Ідентифікатор конференції: 873 7439 6840

Код доступу: 865518

Посилання на он-лайн трансляцію захисту - https://youtube.com/live/xVZPRacUyn4?feature=share

Контактна інформація:

Учений секретар – Вініченко Алла Анатоліївна

Електронна адреса:phd-umo@ukr.net

Телефон: 099-239-93-37

Дисертація Т.В.Кулаєва

Відгук_Кузікова С.Б. _Кулаєва Т.В

Відгук_Сняданко І.І._Кулаєва

Рецензія_Балахтар В.В._Кулаєва

Рецензія_Чаусова Т.В._Кулаєва

РІШЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТЕТЯНІ ВАЛЕРІЇВНІ КУЛАЄВІЙ

ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ Т.В.КУЛАЄВОЇ З ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ

НАКАЗ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ Т.В. КУЛАЄВІЙ