Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософіїДАВИДОВОЇ Наталії Андріївни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Інформація

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/595 від 27.10.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 11 від 25 жовтня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії ДАВИДОВОЇ Наталії Андріївни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

 

Тема дисертації«Управління розвитком медіакультури керівників закладів загальної середньої освіти в системі методичної роботи».

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Людмила Олександрівна Лузан.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:

РЯБОВА Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензенти:

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Офіційні опоненти:

БІЛИК Надія Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського.

ПОЧУЄВА Ольга Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу забезпечення якості освіти, доцент кафедри педагогіки іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Захист дисертації відбудеться 26 грудня 2023 р. о 15.00 в он-лайн режимі за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/82801540611?pwd=dUQrRnlHV2dOU3VobkV4VGVOOGdQdz09

Идентификатор конференции: 828 0154 0611

Код доступа: 621187

Посилання на он-лайн трансляцію захисту – https://youtube.com/live/LNGrdsO-LM4?feature=share

Контактна інформація:

Учений секретар – Вініченко Алла Анатоліївна

Електронна адреса:phd-umo@ukr.net

Телефон: 099-239-93-37

ДАВИДОВА_дисер_СВР_18.10.23.

Відгук Білик Н.І.

Відгук Почуєва О.О.

Рецензія_Гладкова_В.М.

Рецензія_Приходькіна Н.О.

Відеозапис захисту дисертації Н.А.Давидової з електронним підписом 

РІШЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ДАВИДОВІЙ НАТАЛІЇ АНДРІЇВНІ

Наказ про видачу диплома доктора філософії Н.А.Давидовій