Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.001 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.001 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №72 від 20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марусіної Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.001:

Голова ради:
Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензенти:

  1. Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  2. Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

  1. Сиченко Віктор Володимирович - доктор  наук з державного управління, професор, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».
  2. Лопушинський Іван Петрович - доктор  наук з державного управління, професор, Херсонський національний технічний університет.

 

Дата прийняття дисертації до розгляду – 21 січня 2021 року. (Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду)

Захист дисертації планується: 18 лютого 2021 року о 14.00 год. У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ