Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.001 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.001 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №72 від 20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марусіної Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.001:

Голова ради:
Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензенти:

  1. Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  2. Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

  1. Сиченко Віктор Володимирович - доктор  наук з державного управління, професор, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».
  2. Лопушинський Іван Петрович - доктор  наук з державного управління, професор, Херсонський національний технічний університет.

 

Дата прийняття дисертації до розгляду – 21 січня 2021 року. (Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду)

Захист дисертації планується: 18 лютого 2021 року о 14.00 год. У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ