Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.002 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.002 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №72 від 20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цигана Віктора Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації«Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.002:

Голова ради:
Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензенти:

  1. Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  2. Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

  1. Сиченко Віктор Володимирович - доктор  наук з державного управління, професор, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».
  2. Орлова Наталія Сергіївна - доктор  наук з державного управління, професор, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 21 січня 2021 року. (Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду)

Захист дисертації планується: 18 лютого 2021 року об 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

7. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ