Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.002 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.002 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №72 від 20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цигана Віктора Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації«Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти».

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.002:

Голова ради:
Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензенти:

  1. Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  2. Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

  1. Сиченко Віктор Володимирович - доктор  наук з державного управління, професор, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».
  2. Орлова Наталія Сергіївна - доктор  наук з державного управління, професор, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 21 січня 2021 року. (Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду)

Захист дисертації планується: 18 лютого 2021 року об 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

 

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ