Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософіїЄЩЕНКО Марини Миколаївни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Інформація

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/718 від 21.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 15 від 20 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії ЄЩЕНКО Марини Миколаївниз галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Тема дисертації – «Управління розвитком громадянських компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти у системі післядипломної педагогічної освіти регіону».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:

ОЛІЙНИК Віктор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Рецензенти:

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

СУПРУН В’ячеслав Васильович – кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

ЖОРОВА Ірина Ярославівна доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;

ТОВКАНЕЦЬ Оксана Сергіївнадоктор педагогічних наук,професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет» .

Захист дисертації відбудеться 23 лютого 2024 р. об 11.00 в он-лайн режимі за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/82760771788?pwd=NlRpYWVzRWpkdHNaeExQdU9GTVdidz09 

Идентификатор конференции: 827 6077 1788
Код доступа: 652487

Посилання на он-лайн трансляцію захисту – https://youtube.com/live/E9NSi4UBx7E

Контактна інформація:

Учений секретар – Вініченко Алла Анатоліївна

Електронна адреса:phd-umo@ukr.net

Телефон: 099-239-93-37

 

ДИСЕРТАЦІЯ_Єщенко М.М.

Відгук Жорова Ірина

Відгук_Товканець О.С.

Рецензія Супрун_ЄщенкоМ.М.

Рецензія_Гладкова В.М._Єщенко

РІШЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ МАРИНІ МИКОЛАЇВНІ ЄЩЕНКО

ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ М.М.ЄЩЕНКО З ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ

НАКАЗ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ М.М.ЄЩЕНКО