СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.016 ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.016 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №1384 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тягур Любомири Миронівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації – «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу».

Науковий керівник – Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата прийняття дисертації до розгляду – 29 грудня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.016:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сняданко Ірина Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Ткалич Маріанна Григорівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Рецензенти:

  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Захист дисертації планується: 10 лютого 2022 року  о 10.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

1. Анотація дисертації 

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

6. ВІДЕОЗАПИС ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

8. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ