Ліцензія 
Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти"