РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 01 ЛИПНЯ 2024 РОКУ 

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК5), які вступають за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданого у 2021, або Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022, 2023, 2024 рр. з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти», та не мають підстав для спеціальних умов зарахування:

 • з 03 липня по 18:00 25 липня ‑ реєстрація заяв на участь у співбесідах здійснюється: для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • з 08 по 31 липня — співбесіди для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • з 19 липня по 18:00 31 липня ‑ реєстрація заяв вступників.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 31 жовтня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК6) та освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК7):

 • з 07 по 18:00 29 травня ‑ реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені МОН України;
 • основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені МОН України, за графіком, затвердженим УЦОЯО;
 • з 17 по 28 липня ‑ співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ;
 • 01 серпня по 18:00 22 серпня ‑ реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі;
 • з 01 серпня до 18:00 16 серпня ‑фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

У Правилах прийому до ДЗВО «УМО» передбачено дві чергові сесії (етапи) реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7, відповідні строки конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб із дотриманням вимог до вступних випробувань, визначених Правилами прийому. При цьому другий етап починається з 05 вересня ‑ розпочинається другий етап реєстрації заяв вступників, протягом якого проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 жовтня.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений Порядком та цими Правилами;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Вступники можуть звернутися до Консультаційного центру ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ / ЄФВВ / ЄВІ;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про якій відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

Контакти: 04053 м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 52-а, 1 корпус, 4 поверх, кім. 404, 405 (станція метро «Лук’янівська»)

тел.: (093)324-70-78 Чебоненко Станіслав Олегович, (099)324-70-70 Юрченко Оксана Петрівна, (096)971-50-60 Драгунова Віра Валентинівна

поштаvstupumo@uem.edu.ua