ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДНВЗ "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ У 2019 РОЦІ