ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання для здобуття вищої освіти
в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2023 році