ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
для здобуття вищої освіти
в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році