ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДНВЗ "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ У 2017 РОЦІ