ПЕРЕЛІК конкурсних предметів
у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)/може 
повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Вага предметів
сертифікатів
ЗНО (К1, 
К2, К3)

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів НМТ

Мінімальна кількість балів для допуску до
конкурсу або для зарахування поза конкурсом

Код  

Назва

Код  

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

1)українська мова,

0,2

0,35

120

2)математика,        

0,2

0,4

120

3) на вибір:

історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або географія,
або фізика,
або хімія

0,2

0,25

120

053

Психологія

Психологія

1)українська мова,

0,2

0,35

120

2)математика,        

0,2

0,4

120

3) на вибір:

історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або географія,
або фізика,
або хімія

0,3

0,25

120

07

 

Управління та адміністрування

 

073

Менеджмент

Менеджмент

1)українська мова,

0,2

0,35

120

2)математика,        

0,2

0,4

120

3) на вибір:

історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або географія,
або фізика,
або хімія

0,3

0,25

076

Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність

Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність

1) українська мова,

0,2

0,35

120

2) математика,        

0,2

0,4

120

3) на вибір:

історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або географія,
або фізика,
або хімія

0,3

0,25

120

Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури