ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікатах НМТ Українського центру оцінювання якості освіти
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5* (2023 р.)

  

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)/може

повторювати назву спеціальності

Перелік конкурсних предметів НМТ (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів для допуску до конкурсу або для зарахування поза конкурсом

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

1) українська мова

100

2) математика

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист

100

053

Психологія

Психологія

1) українська мова

100

2) математика

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист

100

07

 

Управління та адміністрування

 

073

Менеджмент

Менеджмент

1) українська мова

100

2) математика

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист 

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво та торгівля 

1) українська мова

100

2) математика

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист 

100

 

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО (НМТ) Українського центру оцінювання якості освіти
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра ПЗСО, НРК5 (2020, 2021, 2022 рр.)

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)/

може

повторювати назву спеціальності

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Вага предметів

сертифікатів ЗНО (К1,

К2, К3)

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів НМТ

Мінімальна кількість балів для допуску до

конкурсу або для зарахування поза конкурсом

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

1) українська мова

0,2

0,35

100

2) математика

0,2

0,4

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або географія, або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист  

0,2

0,25

100

053

Психологія

Психологія

1) українська мова

0,2

0,35

100

2) математика

0,2

0,4

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або географія,

або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист 

0,3

0,25

100

07

 

Управління та адмініструван-ня

 

073

Менедж-мент

Менеджмент

1) українська мова

0,2

0,35

100

2) математика

0,2

0,4

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або географія,

або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист 

0,3

0,25

076

Підприєм-ництво та торгівля

Підприєм-ництво та торгівля 

1) українська мова

0,2

0,35

100

2) математика

0,2

0,4

100

3) на вибір:

історія України

або іноземна мова, або

біологія, або географія,

або фізика, або хімія

4) мотиваційний лист

0,3

0,25

100

 

Примітка: Замість результатів ЗНО української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури відповідно до цих Правил.