Військова підготовка

Згідно з угодою між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ), здобувачам вищої освіти, паралельно з навчанням в ДЗВО «УМО», пропонується  навчання на Кафедрі військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” без відриву від основного місця навчання, роботи протягом 2 років, після успішного проходження конкурсного відбору за 11 військово-обліковими спеціальностями!

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки НУОУ залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Після закінчення навчання випускники разом з дипломом про вищу освіту отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Щодо детальнішої інформації про умови та порядок прийому на навчання за посиланням: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/kvp.html

Додаткова інформація: 271-09-71, 271-09-72, 063-519-56-17 vsofficerzapasa@gmail.com