Корисна інформація для студентів

Закон про вищу освіту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВІЛЬНО ВІДВІДУЮТЬ ЗАНЯТТЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН СТУДЕНТА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМРІЗНИЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ІСПИТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСНИКІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРІВ ГРУП

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ серед здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

СТРАТЕГІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ серед здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»