Корисна інформація для студентів

Закон про вищу освіту

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Положення ПРО КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового  інституту  менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ у НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧШ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ ТА СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ Навчально-наукового  інституту менеджменту  та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ / ПРОЄКТ здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ Навчально-наукового  інституту  менеджменту  та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ про старосту академічної групи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченнІ якості освіти Навчально-наукового інституту менеджментута психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАЛІКИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА (ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА)