Корисна інформація для студентів

Закон про вищу освіту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВІЛЬНО ВІДВІДУЮТЬ ЗАНЯТТЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН СТУДЕНТА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМРІЗНИЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ІСПИТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСНИКІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРІВ ГРУП