Зразки заяв

ЗРАЗОК

Ректору                                       
Кириченку М.О.                          
студентки групи УПБ-21-Г1       
Хуторної  Вікторії Вікторівни

 Заява

Прошу внести зміни щодо документації Інституту та Університету в зв’язку зі зміною прізвища з Хуторної на Шевцову.

До заяви додаю копію свідоцтва про шлюб серія 1-БК № 254689 відділу реєстрації актів цивільного стану Деснянського районного управління юстиції у м. Києві, видане 2 листопада 2011 р., та копію паспорта НВ 893456, виданий  Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 25 листопада 2011р.

              дата                                                                                                 підпис

  

ЗРАЗОК

Директору Навчально-наукового Інституту 
менеджменту та психології ДЗВО "УМО"     
Рожновій Т.Є.                                                 
Ст. групи _____________                              
Іванова Івана Івановича                            
Тел                                                                 

 Заява.

Прошу дозволити скласти академічну заборгованість з дисциплін «Основи підприємницької діяльності» та «Логіка», так як під час здачі з групою я був відсутній за станом здоров'я  (лікарняний обов’язково!), за виробничою необхідністю …….

         дата                                                                                                   підпис

 

ЗРАЗОК

Директору Навчально-наукового Інституту 
менеджменту та психології ДЗВО "УМО"     
Рожновій Т.Є.                                                 
Ст. групи _____________                              
Іванова Івана Івановича                            
Тел                                                                 

Заява.

Прошу Вашого дозволу надати індивідуальний графік для здачі заліково-екзаменаційної сесії з ____ по ____, у зв'язку з перенесеною хворобою – інфаркт міокарда.

З 26 вересня по 29 жовтня перебував в Харківському кардіологічному диспансері. На даний час, стан здоров'я – незадовільний. Лікування триває під контролем лікарів.

До заяви додаю:

-   копія витягу експертизи з медичної картки;

-   копії лікарняних листів – 4 шт.

           дата                                                                                   підпис