Мета і завдання кафедри

Мета діяльності кафедри:

виконання соціального замовлення держави й громадян щодо  підготовки кервних кадрів та професіональних викладачів в галузі освіти.

Наше кредо:  «Людина понад усе. Щаслива, самодостатня, професійна».

Стратегічна мета - підготовка сучасних лідерів освіти відповідно до світових вимог.

Тактична мета - модернізація змісту, форм та методів підготовки магістрів для системи освіти України.

Оперативна мета - організація якісного навчального процесу та наукових заходів  для підготовки магістрів освіти України.

Напрями діяльності кафедри:

 • навчально-виховний,
 • науковий,
 • науково-методичний,
 • консалтинговий,
 • організаційний.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Маркетингове управління ( д.п.н. Рябова З. В.);
 • Управління інформаційними зв'язками (к.п.н. Махиня Т. А.);
 • Контроль в системі освіти й гендерний підхід (к.п.н. Приходькіна Н. О.);
 • Організаційна культура керівника НЗ ( к.п.н. Тимошко Г. М.);
 • Духовно-моральне виховання (д.п.н. Сіданіч І. Л.);

Навчальна та наукова діяльність кафедри:

 • Органiзацiя та виконання на високому рiвнi навчальної, науково-методичної та органiзацiйно-виховної роботи зі студентами заочної форми навчання.
 • Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки, широке впровадження отриманих результатiв у навчальний процес.
 • Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.
 • Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв.
 • Розвиток напрямів управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи.
 • Дослідження сучасних освітніх технологій та впровадження їх у навчальний процес.
 • Вивчення особливостей організації освітньої справи у європейських державах, в тому числі у слов’янських.
 • Підтримка академічних та наукових зв’язків з колегами провідних вищих навчальних закладів державного та міжнародного рівнів.

Викладачі кафедри розробляють комплексну наукову тему:

 ”Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі”.

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра:

 • Методологія та організація наукового дослідження
 • Науково-дослідницька культура викладача вищої школи
 • Оn-line конструювання у маркетингових дослідженнях
 • Організаційна діяльність керівника навчального закладу
 • Організація дистанційного навчання
 • Основи медіаграмотності
 • Основи соціально-педагогічного консультування
 • Основи християнської моралі і етики
 • Основи християнської педагогіки
 • Професійна компетентність викладача вищої школи
 • Професійна компетентність керівника навчального закладу
 • Професійна мобільність фахівців в сфері інклюзивної освіти
 • Професійна творчість в сфері інклюзивної освіти
 • Психологія та етика ділового спілкування
 • Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців
 • Розвиток творчого мислення педагога
 • Світовий досвід розвитку вищої школи
 • Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами
 • Соціально-педагогічний консалтинг
 • Супервізія та консультування в системі інклюзивної освіти
 • Тайм-менеджмент керівника навчального закладу
 • Теорія поколінь
 • Теорія християнського навчання і виховання
 • Технології організації самостійної роботи студентів
 • Технології соціального та педагогічного дорадництва
 • Технологія складання проектів з інклюзивної освіти
 • Управління навчально-виховною діяльністю
 • Управління освітніми проектами
 • Управління освітніми системами: світовий досвід
 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців
 • Християнська духовність