Наукове ком’юніті дослідження трансформації публічного управління

Scientific Community for Research on Transformation in Public Administration (SCRTPA)

Хто Ми:

колектив науковців, аспірантів, студентів, які працюють над дослідженням трансформації публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави, здійснюючи освітню, наукову та просвітницьку діяльність.

Що Ми робимо:

Вивчаємо проблеми трансформації публічного управління в сучасних умовах та шукаємо нові підходи до вирішення цих проблем на основі наукових досліджень.

Візія:

Демократичне врядування  в суспільстві на основі соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

Місія:

Сформувати наукову школу для проведення ґрунтовних міждисциплінарних науково-практичних досліджень у розв’язанні комплексних проблем трансформації публічного управління, розробки науково-практичного інструментарію органам публічної влади щодо впровадження демократичного врядування.

Стати комунікаційною платформою для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.

Основні напрями досліджень:

 • Трансформація стратегії розвитку публічного управління.
 • Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації.
 • Державно-громадська комунікація у забезпеченні діяльності органів публічного управління.
 • Трансформація управлінських процесів та інновації в органах публічної влади на регіональному рівні в умовах децентралізації.
 • Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців.
 • Публічне управління розвитком економічного, соціального, політичного, людського  потенціалу.
 • Публічне управління в системі безпеки.
 • Цифрова трансформація демократичного врядування.

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Створення комунікаційної платформи для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.
 • Проведення презентаційних заходів, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо за проблематикою трансформації публічного управління..
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
 • Рецензування монографій, підручників, посі бників.
 • Участь у реалізації наукових, освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном. 

 

Персональний склад Scientific Community for Research on Transformation in Public Administration, SCRTPA:

АЛЕЙНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор

ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор, кандидат філософських наук

КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління,  кандидат філософських наук

СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
професор кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України

КОВТУН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент

ЖУКОВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент, Лауреат премії Президента України для молодих учених

БУКОРОС ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат політичних наук, доцент

БЕРЕЖНА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

ШМАГУН АНТОНІНА ВІКТОРІВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління

 

Науково–дослідна робота "Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави"

Орієнтовна тематика наукових досліджень

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів і наукових керівників

Захисти дисертаційних досліджень

Інформація для вступу до аспірантури та докторантури