Наукове ком’юніті дослідження трансформації публічного управління

 

Scientific Community for Research on Transformation in Public Administration (SCRTPA)

 

Хто Ми:

колектив науковців, аспірантів, студентів, які працюють над дослідженням трансформації публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави, здійснюючи освітню, наукову та просвітницьку діяльність.

Що Ми робимо:

Вивчаємо проблеми трансформації публічного управління в сучасних умовах та шукаємо нові підходи до вирішення цих проблем на основі наукових досліджень.

Візія:

Демократичне врядування  в суспільстві на основі соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

Місія:

Сформувати наукову школу для проведення ґрунтовних міждисциплінарних науково-практичних досліджень у розв’язанні комплексних проблем трансформації публічного управління, розробки науково-практичного інструментарію органам публічної влади щодо впровадження демократичного врядування.

Стати комунікаційною платформою для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.

Основні напрями досліджень:

 • Трансформація стратегії розвитку публічного управління.
 • Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації.
 • Державно-громадська комунікація у забезпеченні діяльності органів публічного управління.
 • Трансформація управлінських процесів та інновації в органах публічної влади на регіональному рівні в умовах децентралізації.
 • Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців.
 • Публічне управління розвитком економічного, соціального, політичного, людського  потенціалу.
 • Публічне управління в системі безпеки.
 • Цифрова трансформація демократичного врядування.

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Створення комунікаційної платформи для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.
 • Проведення презентаційних заходів, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо за проблематикою трансформації публічного управління..
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
 • Рецензування монографій, підручників, посібників.
 • Участь у реалізації наукових, освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном. 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД SCIENTIFIC COMMUNITY FOR RESEARCH ON TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION, SCRTPA:

 

ОЛІЙНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/olijnik-natalija-ivanivna)

 

ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/vorobjov-serghij-valerijovich )

  

МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/moroz-volodimir-vasiljovich )

 

ДЕГТЯРЬОВА ІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/deghtjarjova-ija-oleksandrivna )

 

ІВАНОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/ivanova-tamara-viktorivna )

 

КАЗЮК ЯНІНА МИРОСЛАВІВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/kazjuk-janina-miroslavivna )

 

КОВТУН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/kovtun-oksana-anatolijivna )

 

ПЕТРОЄ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/petroe )

 

ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА

Професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, доктор наук з державного управління, професор (http://umo.edu.ua/stejkkholderi/didenko-nina-ghrighorivna )

 

БЕРЕЖНА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/berezhna-ghalina-vitalijivna )

 

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат юридичних наук (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/meljnik-jurij-vitalijovich )

 

ІВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/ivkin-volodimir-mikolajovich )

 

ШМАГУН АНТОНІНА ВІКТОРІВНА 

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління (http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/shmaghun-antonina-viktorivna )

  

СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України (http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/sklad/suprun-vjacheslav-vasiljovich )

 МАРУСІНА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

випускниця ОНП «Публічне управління та адміністрування, доктор філософії зі спеціальності «Публічного управління та адміністрування» (http://umo.edu.ua/vidghuki-studentiv-ta-vipusknikiv/marusina-larisa-mikolajivna )

 

Науково–дослідна робота "Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави"

Орієнтовна тематика наукових досліджень

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів і наукових керівників

Захисти дисертаційних досліджень

Інформація для вступу до аспірантури та докторантури