Наукове ком’юніті дослідження трансформації публічного управління

 

Scientific Community for Research on Transformation in Public Administration (SCRTPA)

 

Хто Ми:

колектив науковців, аспірантів, студентів, які працюють над дослідженням трансформації публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави, здійснюючи освітню, наукову та просвітницьку діяльність.

Що Ми робимо:

Вивчаємо проблеми трансформації публічного управління в сучасних умовах та шукаємо нові підходи до вирішення цих проблем на основі наукових досліджень.

Візія:

Демократичне врядування  в суспільстві на основі соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

Місія:

Сформувати наукову школу для проведення ґрунтовних міждисциплінарних науково-практичних досліджень у розв’язанні комплексних проблем трансформації публічного управління, розробки науково-практичного інструментарію органам публічної влади щодо впровадження демократичного врядування.

Стати комунікаційною платформою для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.

Основні напрями досліджень:

 • Трансформація стратегії розвитку публічного управління.
 • Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації.
 • Державно-громадська комунікація у забезпеченні діяльності органів публічного управління.
 • Трансформація управлінських процесів та інновації в органах публічної влади на регіональному рівні в умовах децентралізації.
 • Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців.
 • Публічне управління розвитком економічного, соціального, політичного, людського  потенціалу.
 • Публічне управління в системі безпеки.
 • Цифрова трансформація демократичного врядування.

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Створення комунікаційної платформи для дослідників у галузі розвитку публічного управління та адміністрування.
 • Проведення презентаційних заходів, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо за проблематикою трансформації публічного управління..
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
 • Рецензування монографій, підручників, посібників.
 • Участь у реалізації наукових, освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном. 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД SCIENTIFIC COMMUNITY FOR RESEARCH ON TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION, SCRTPA:

КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління,  професор

ДЕГТЯРЬОВА ІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор

ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор, кандидат філософських наук

ЄВСЮКОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент

КОВТУН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент

БЕРЕЖНА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

ІВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент

ШМАГУН АНТОНІНА ВІКТОРІВНА
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління

СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
професор кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України

МАРУСІНА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
випускниця ОНП «Публічне управління та адміністрування, доктор філософії зі спеціальності «Публічного управління та адміністрування»

 

Науково–дослідна робота "Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави"

Орієнтовна тематика наукових досліджень

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів і наукових керівників

Захисти дисертаційних досліджень

Інформація для вступу до аспірантури та докторантури