Івкін Володимир Миколайович

Івкін Володимир Миколайович

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові:Івкін Володимир Миколайович

Посада:Доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового Інституту менеджменту і психології Національної Академії педагогічних наук України;

Старший науковий співробітник лабораторії організаційної і соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України

Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук

Вчене звання: Доцент

Міжнародний ідентифікатор вченого (ORCID ID):

https://orcid.org/0000-0001-9642-8164

ResearcherID: 

http://www.researcherid.com/rid/K-5829-2018

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rIhqDsQAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта: Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти (ЦІППО), аспірантура ЦІППО

Науково-педагогічний працівник з 2001 р.

Назва дисертації:Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організацій.

Членство:член виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП).

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідних тем кафедри:

1. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні, (2019-2021 рр.).

2. Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації (2022-2024 рр.)

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

 

Монографії

 1. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. 288 с. (12,0 д.а.) https://tinyurl.com/bdaahvz7
 2. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами : монографія / Є. Г. Карташов, О. В. Дубініна, О. А. Ковтун, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. Є. Г. Карташова. К. : УМО ГАПН України, 2021. (13,6 д.а.) (розділ «Створення команди управління проектом») https://tinyurl.com/279y9kr4
 3. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, Івкін В.М. [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 240 с. http://lib.iitta.gov.ua/712691/
 4. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій. / за ред. О. В. Алейнікової. (у співавторстві)

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних України

 1. Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська, В., Івкін, В., & Ковальчук, О. (2022). Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 1(25), 62-74. https://doi.org/10.31108/2.2022.1.25.7
 2. Карамушка, Л., Терещенко, К., Креденцер, О., Івкін, В., Лагодзінська, В., Ковальчук, О., & Вознюк, А. (2021). Толерантність до невизначеності як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 4(24), 30-38. https://doi.org/10.31108/2.2021.4.24.4
 3. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т. 1. Вип. 51. C. 10-17.
 4. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т. 1. Вип. 52. C. 10-18.
 5. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т. 1. Вип. 57. C. 22-31.
 6. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Вплив соціальних змін на реформування в освіті та прискорення європейських інтеграційних процесів в Україні. Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал. Спеціальний тематичний випуск “Вища ocвіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". № 4. Кн. 2. Том II (84). К.: Гнозис, 2019. С. 19-28.

 

Тези конференцій

 1. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Особистісні та психофізіологічні ресурси професійної життєстійкості: Матеріали ІІ наукового семінару (м. Київ, 16 вересня 2021 року.). Київ, 2021. С. 22–25. (0,25 д.а.) https://www.academia.edu/54276463
 2. Карамушка Л. М., Терещенко К. В., Креденцер О. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Толерантність до невизначеності як чинник забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу. Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров'я особистості: теорія та практика :тези доповідей ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 вересня 2021). Харків, 2021. С. 36-38. (0,25 д.а.) https://tinyurl.com/ybk4y768
 3. Івкін В. М., Терещенко К. В. Толерантність до невизначеності як чинник психологічного здоров’я освітнього персоналу. Психологічні виклики сучасних організацій : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції (3 червня 2021 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2021. C. 219-223. (0,25 д.а.). https://tinyurl.com/2rfrvyj5   
 4. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Толерантність до невизначеності як детермінанта психологічного здоров’я освітнього персоналу. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 жовтня 2021 року). Запоріжжя, 2021. С. 77–78. (0,15 д.а.). https://tinyurl.com/mr2spz5w
 5. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Зв’язок між рівнем фізичного та психологічного здоров’я персоналу та організаційно-функціональними характеристиками освітніх організацій. Психологічні умовиблагополуччя персоналу організацій : тези IІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 жовтня 2021 р.). Львів, 2021. С. 32–34. (0,15 д.а.). URL: https://tinyurl.com/mr222k8h
 6. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Психологічне здоров’я освітнього персоналу: рівень вираженості компонентів та їх зв’язок з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками. Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Київ). С. 62-66.
 7. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Комплекс методик для дослідження функціональних та психологічних аспектів проблеми здоров’я персоналу організацій. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми : тези XV Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2020 року, м. Київ) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.І. Власової, Н.М. Дембицької, О.В. Лавренко. О.В. Креденцер. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. С. 115-118.
 8. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Комплекс методик для вивчення рівня, складових та чинників психологічного здоров’я персоналу організацій. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер. Київ – Біла Церква, 2020. – С. 58-61.
 9. Карамушка Л.М., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження напруженості в освітніх організаціях. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. - Кам’янець-Подільський, 2019. C. 11-12.
 10. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Зв’язок інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу із силою організаційної культури. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – C. 22-23.
 11. Karamushka L., Kredentser O., Ivkin V. Relationship between organizational culture types and strength and staff's ambiguity intolerance in educational organizations. Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’ (29th May – 1st June, 2019, Turin, Italy). P. 1221.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Участь в атестації наукових кадрів

Член Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія» Київського Національного торговельно-економічного університету.

 

Член редакційної колегії

Член редакційної колегії Інформаційного бюлетеню Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці;

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології», т. 1 «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

Член редакційної колегії наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (індексується в наукометричних базах даних Index Copernicus та Google Scholar);

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації у 2022 році за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», свідоцтво СП 35830447, 180 год./6 кр.