Івкін Володимир Миколайович

Івкін Володимир Миколайович

доцент кафедри
Кандидат психологічних наук

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/K-5829-2018

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rIhqDsQAAAAJ

  

Додаткові відомості

Освіта:

1. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, факультет романо-германської філології, відділення перекладачів (1982-1987),

2. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, факультет менеджменту і психології (1999-2001),

3. Аспірантура Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (2001-2005)

Науково-педагогічний стаж: з 2001 р.

Назва дисертації:
Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організацій

Додаткова інформація

 • Член виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП);
 • Член редакційної колегії Інформаційного бюлетеню Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці;
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології», т. 1 «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (індексується в наукометричних базах даних Index Copernicus та Google Scholar);
 • Член Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія» Київського Національного торговельно-економічного університету.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії:
Розділ колективної монографії за науково-дослідною темою кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» – Державний реєстраційний номер – 0115U004183: «Особливості діяльності організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільних трансформацій в Україні» (2017)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. Карамушка Л.М. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1–3 червня 2017 року, м. Харків) / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін, П.К. Власов, І.М. Соколова, Г.А. Кисельова // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. – № 2-3 (9-10). – С.119-123.
 2. Karamushka, L.M. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation / L.M. Karamushka, O.V. Brukhovetska, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. – № 2-3 (9-10). – С. 52-57.
 3. Карамушка Л.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. – № 4 (11). – С. 43-54.
 4. Карамушка Л.М. Зв’язок негативних  психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка,  К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – 2017. – Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 47. – С. 14-22
 5. Ivkin, V. Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts / Voznyuk, A., Ivkin, V. // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ : Логос, 2016. – № 1 (4).– С. 85-91.
 6. Karamushka, L.M.Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ: Логос, 2016. – №2-3 (5-6). – С. 74-82.
 7. Карамушка Л.М. Основні методи для дослідження соціальної напруженості в організації / Л.М. Карамушка, К.В. Терешенко, О.В. Креденцер, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ : Логос, 2016. – № 4 (7). – C.14-22

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Karamushka L., Ivkin V. Staff attitudes to change: relationship with the educational institution’s organizational culture type / L. Karamushka, V. Ivkin // Psychoprevention Studies. – 2015. – № 4. – pp. 1-2.
 2. Карамушка Л.М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах : збірник наукових статей / [За редакцією С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К. : Логос, 2016. – С.40-49.
 3. Karamushka, L.M. Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Ivkin, V.M. The Role of Teaching Staff’s Tolerance in the Development of Students’ Tolerance / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.M. Ivkin // Classroom, School, Society and Student Development. – С.16-23.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Участь у конференціях 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги» (м. Запоріжжя, 20-21 квітня 2017 р.). Видано збірник “Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги : тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 квітня 2017 р.) / упор. Іщук О.В. – Запоріжжя : «Copy Art», 2017. – 102 с.”.
 2. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26.05.2017 р,).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, 15 червня 2017 р.). Видано збірник “Інноваційні технології в роботі практичного психолога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.06.2017 року, м. Суми) : [у 3-х ч.]. – Ч. 1. – Суми : СВС Панасенко І.М., 2017. – 132 с.”.
 4. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології роботи психолога в організації» (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2017 р,).
 5. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми (17.03.2017 р., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).
 6. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку», 1-3 червня 2017 р. в Інституті прикладної психології, м. Харків. Конференцію було включено до наукових заходів НАПН України та МОН України на 2017 р.
 7. Наукова сесія, проведена в рамках Тижня психології-2017 (18-20 квітня 2017 р., м. Київ), секція «Психологія бізнесу, організаційна, економічна, соціальна та юридична психологія: актуальні проблеми, технології дослідження та навчання».
 8. Karamushka L.M., Kurytsya D., Ivkin V. Personal resources index as a factor in occupational stress among civil servants. Stress and anxiety in a Changing Society : Book of Abstracts of 37th STAR Conference (6-8 July, 2016, Zagreb, Croatia). – Zagreb : Medicinska Nackada, 2016. – P.221 

Участь у наукових семінарах 

 1. «Психолог в організації: напрямки роботи, ролі, проблеми» (13.02.2017 р., м. Київ). Керівник семінару – Олена Ковальчук, керівник навчальних проектів для управлінців компанії «Мeтінвeст», член УАОППП. Семінар проведено спільно з Українською Асоціацією організаційних психологів і психологів праці.
 2. «Коуч та психолог в організації. Завдання, підходи та інструменти» (20 лютого 2017 р. м. Київ). Керівник семінару – Олена Берднікова, старший тренер-консультант компанії CBSD/Thunderbird, коуч, член УАОППП.
 3. «Прикладна етика та етичний вимір в організації» (27.03.2017 р., м. Київ). Керівник семінару – Вячеслав Михайлов, технічний директор компаніїї Ecosynergy Europe Limited.
 4. «Особливості навчання та розвитку персоналу організації в корпоративному університеті» (26.10.2017 р., м. Київ). Керівник семінару – В. Помилуйко, докторант кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені М.П. Драгоманова, сертифікований спеціаліст із навчання та розвитку персоналу (European Centre HRM-Europe).

Участь у науково-практичних семінарах 

 1. Загальноінститутський міжнародний тренінг «Соматично-когнітивний підхід опрацювання травматичного досвіду у ветеранів -Body-mind approach to the traumatic experience in veterans»– (K. Kolcio, Wesleyan University; М. Пивоваренко, NGO Development Foundation; Карамушка Л.М., 18.03.2017 р., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, спільно з лабораторією психології навчання імені І.О.Синиці.
 2. Міжнародний тренінг у «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ спільноти» (8-9 квітня 2017 р., Благодійна організація «Точка опоры», м. Ірпінь) спільно з лабораторією психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології.
 3. У рамках Тижня психології-2017 (18-20 квітня 2017 р., м. Київ), науково-практичний семінар «Години відкритих дверей»: Презентація напрямків діяльності та форм діяльності лабораторій Інституту імені Г.С. Костюка НАПН України і лабораторії організаційної та соціальної психології.
 4. Науково-практичний семінар з актуальних проблем організаційної психології для першокурсників денної форми навчання спеціальності «Психологія» Університету «КРОК» (08.09.2017 р., Університет «КРОК», м. Київ).
 5. Міжнародний науково-практичний семінар «Психотерапевтична робота з дітьми та батьками» (Мадлен Розенблюм, психотерапевт і практикуючий клінічний соціальний працівник, США, 05.10.2017 р., Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України )
 6. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» до 15-річчя створення Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (01.12.2017 р., м. Київ).
 7. Міжнародний науковий семінар доктора Матіаса Шмідта, заступника декана факультету соціальних наук Університету прикладних наук (м. Гьорлітц, Саксонія, Німеччина), присвячений проблемі впливу трансформаційного лідерства на психічне здоров’я та благополуччя працівників організацій, на якому було представлено результати крос-культурного дослідження, виконаного в 16 країнах світу (13.02.2017. НАПН України, м. Київ).
 8. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми, перспективи» (04.12.2017 р., с. Глібовка, Київська обл.).

Професійний розвиток 

Підвищення кваліфікації 

23.05 – 16.12.2016 р., НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2784-16, за категорією викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, видане 16.12.2016.