Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент»

Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт магістрів спеціальностей 073 «Менеджмент», 07«Підприємство та торгівля»; 051 «Економіка»