СТЕЙКХОЛДЕРИ: ПРОФЕСІОНАЛИ-ПРАКТИКИ, ЕКСПЕРТИ З ГАЛУЗІ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА/ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Стейкхолдери

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зокрема, до стейкхолдерів університету належать: роботодавці; професіонали-практики, експерти з галузі; здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету; тощо.

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», який здійснюється шляхом:

  • опитування стейкхолдерів;
  • отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм.