ГРИЦИШЕН ДИМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРИЦИШЕН ДИМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

декан факультету публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка»
професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

ДОГОВІР про співробітництво від «18» грудня 2019 року

 

Працює в Державному університеті «Житомирська політехніка» з 2006 р. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2016 р. – докторську дисертацію. Протягом 2014-2015 рр. успішно пройшов міжнародну сертифікацію Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants (IFA)) за всіма модулями та є асоційованим членом IFA.

Вчений секретар редакційної колегії фахових видань України: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Голова наукового семінару Житомирської політехніки з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); член Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 14.052.01.