Залучення професіоналів-практиків, експертів галузі

 

Софій Наталія Зиновіївна, перший заступник директора Українського інституту розвитку освіти.

Навчальні дисципліни «Індекс інклюзії як механізм моніторингу і оцінки діяльності закладу освіти», «Організація навчальної та Корекційно-розвиткової роботи навчального закладу», «Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти» для здобувачів вищої освіти груп ІО-17-Г1/2, що навчались за освітньо-професійною програмою «Інклюзивна освіта» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого рівня вищої освіти (магістерського).

Навчальні дисципліни «Розроблення індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами», «Світовий досвід упровадження інклюзивної освіти», «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти» для здобувачів вищої освіти групи ІО-18-Г1, що навчались за освітньо-професійною програмою «Інклюзивна освіта» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого рівня вищої освіти (магістерського).

Симоненко Тетяна Василівна, начальник головного управління інклюзивної, спеціальної та позашкільної освіти Директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН України.

Навчальна дисципліна «Державна політика в контексті Концепції Нової української школи»для здобувачів вищої освіти групи ІО-18-Г1, що навчались за освітньо-професійною програмою «Інклюзивна освіта» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого рівня вищої освіти (магістерського).

Глоба Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Навчальна дисципліна «Реабілітологія» для здобувачів вищої освіти групи СО-18 Г1, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» другого рівня вищої освіти (магістерського).

Кошіль Віра Іванівна, директор Благодійної організації «Фонд «Асперн».

Навчальна дисципліна «Дидактичні системи та педагогічні технології в інклюзивній освіті» для здобувачів вищої освіти груп ІО-17-Г1/2, що навчались за освітньо-професійною програмою «Інклюзивна освіта» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого рівня вищої освіти (магістерського).

Проведення тренінгів для здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки, управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом».

Під час проведення заходів присутні мають змогу ознайомитися із передовими методами роботи у сфері соціального захисту дітей, які впроваджує у своїй роботі чудовий колектив БО «Фонд «Асперн».

Відкриті інтерактивні лекції спільно з науковими співробітниками відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України для здобувачів вищої освіти групи СО-18 Г1, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» другого рівня вищої освіти (магістерського).

До уваги здобувачів представлено результати останніх досліджень присутніх науковців із актуальних тем, а саме: «Навчально-методичне забезпечення освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку згідно з концепцією НУШ» (канд. пед. наук, ст. н. сп., завідувачка відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями О. В. Чеботарьова), «Впровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. пед. наук, ст. н. сп. С. В. Трикоз), «Психолого-педагогічний супровід батьків дітей із порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. психол. наук, ст. н. сп. О. І. Мякушко), «Особливості навчання грамоти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. пед. наук, ст. н. сп. Г. О. Блеч), «Рухливі ігри в процесі фізичного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку» (наук. сп. І. В. Бобренко).