ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент; 051 Економіка Освітньо-професійна програма: Менеджмент; Управління персоналом…

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за…

ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування; 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля; 051 Економіка…

ДЕМОГРАФІЧНІ, МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля Освітньо-професійна програма: Менеджмент…

Тренінг-курс «Креативність та дизайн-мислення

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент Форма навчання:…

Стратегії в бізнесі

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент…

Планування і контроль

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та…

Цифрові інформаційні технології в бізнесі

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та…

Інформаційна підтримка управління проектами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та…

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та…

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування; 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля; 051 Економіка…

ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма: Менеджмент Статус: ДВВЗ з переліку дисциплін…

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка Освітньо-професійна…

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка Освітньо-професійна…

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка Освітньо-професійна…

ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

START-UP: СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Рівень вищої освіти: другий  (магістерський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; Спеціальність: 051  Економіка; Статус:  - дисципліна циклу обов’язкових…

Етика бізнесу

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова…

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова…

Управління інноваціями

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань:  07 Управління та адміністрування Спеціальність:  073 Менеджмент Освітньо-професійна програма:  «Менеджмент» Форма навчання:…

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (магістерський) Галузь знань:  07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Статус: ОК 6 - дисципліна циклу…

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НА РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань:  07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Статус: ОК 40 - дисципліна циклу…