Системи технологій

Мета дисципліни «Системи технологій» – сформувати у студентів навички системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану…

Історія економіки та економічної думки

У запропонованому курсі курсу висвітлюються питання економічної історії та історії економічної думки від найдавніших часів до сучасності. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних…

Технології управління персоналом

Зміст дисципліни: Сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією. Аналіз робіт і формування вимог до кандидатів на вакантні посади. Пошук і залучення кандидатів на вакантні посади. Технології збору…

Мотивація персоналу

Цілями освоєння дисципліни «Мотивація персоналу» є отримання студентами необхідного обсягу знань з урахуванням нових вимог часу з формування стратегії і тактики в мотиваційному менеджменті з урахуванням…

Управління персоналом

В сучасних умовах існує гостра потреба в управлінцях, які володіють фундаментальними знаннями в сфері управління персоналом. Поняття «Управління персоналом» припускає створення умов, що забезпечують…