ДІЛОВА ЕТИКА

Мета дисципліни - підготувати теоретично і методично в етичному відношенні ділової людини до виконання професійного обов'язку.

Завдання дисципліни :

а) дати необхідний мінімум загальнотеоретичних знань про етику і моралі;

б) розкрити специфіку моральних проблем і моральних відносин в економіці та бізнесі;

в) проаналізувати етичні аспекти діяльності ділової людини;

г) сформувати моральну мотивацію і сприяти виробленню високих моральних якостей у майбутніх професіоналів.

Предмет дисципліни - це система знань про професійну етику, що включає в себе етичні норми, принципи, ціннісні орієнтації, з позицій яких здійснюється підприємництво в сучасному суспільстві.