НДР 0122U000096

"Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації" "Project management of socio-economic and information systems development in the conditions of…

НДР 0120U105398

"Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави" "Transformation of Public Management of the Development of Social, Economic,…

НДР 0119U000543

"Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами" "Economic, social and information mechanisms for the formation and improvement of project management…

НДР 0115U004183

"Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні" "Mechanisms of formation and improvement of the system…