НДР 0119U000543

НДР 0119U000543

"Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами"

"Economic, social and information mechanisms for the formation and improvement of project management systems"

 
 

Науковий керівник теми:

 
 ДУБІНІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

  

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП

 

 

 

Термін виконання:

Початок – 02.2019 р
Завершення – 12.2021 р. 

Мета роботи:

Обгрунтування методологічних та методичних аспектів формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій

Очікувані результати:

Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи - статті, монографії, навчальні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях

 

Реєстраційна картка НДДКР

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ