НДР 0122U000096

НДР 0122U000096

"Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації"

"Project management of socio-economic and information systems development in the conditions of digitalization"

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ТЕМИ:


ДУБІНІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ:

Початок – 02.2022 р
Завершення – 12.2024 р.

МЕТА РОБОТИ:

Обґрунтування теоретичних та методологічних основ і визначення концептуальних підходів, практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу проєктного управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Наукова продукція: публікація колективної монографій, статей, тез доповідей за результатами наукових та науково-практичних конференцій, посібники (у співавторстві), лекційні курси дисциплін, практичні рекомендації.

 

Реєстраційна картка НДДКР

Технічне завдання на науково-дослідну роботу