НДР 0120U105398

НДР 0120U105398

"Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави"

"Transformation of Public Management of the Development of Social, Economic, Political and I luman Potentials of the Society and State"

 

Науковий керівник теми:
 

  
Іванова Т.В.

Доктор наук з державного управління,професор,

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП   ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 
 

Термін виконання:

Початок – 11.2020 р
Завершення – 12.2025 р. 

Мета роботи:

розв'язання комплексних проблем трансформації публічного управління, що забезпечується шляхом розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

Очікувані результати:

Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи - статті, монографії, навчальні посібники, тези.

 

Реєстраційна картка НДДКР

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ