НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Дегтярьова І.О., Крилов М.С. Типологія інструментів публічного регулювання на основі системного підходу. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки». Вип. 23(52) 2023. С. 133–148. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-133-148

2. Михайлова Т. Модернізація дипломатичної служби: світовий та вітчизняний досвід. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 26(55) 2023. DOI : https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-26(55)-178-192

3. Папоян А. Маркетинг у розвитку міст України у контексті воєнного періоду. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 26(55) 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-26(55)-193-207

4. Корягін Д. Еволюція становлення та розвитку публічного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор в Україні. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-134-149

5. Лєнков О. Антикризове управління розвитком територіальних громад: сутність та сучасні механізми. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-150-167

6. Плахотнюк О. Вплив держави на інститут служби в органах місцевого самоврядування в України. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-168-190

7. Самолюк О. Стан розвитку житлового будівництва в умовах війни. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-191-207

8. Тимощук О. Теоретичні та правові засади організації співробітництва територіальних громад в межах міських агломерацій. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-208-222

9. Штима О. Сутність та особливості джентрифікації міст. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-223-242

10. Лєнков Є. До питання ефективного формування і контролю витрат ресурсів у сфері оборони України. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 24(54). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-108-123

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях:

1. Васильєв М. Контроль за використанням та охороною земель як функція державного управління в області регулювання земельних відносин. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury. ČR: E 24142. № 9(28) 2023. S. 228-250.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

1. Боголєпова А. Транспарентність та відкритість владних процесів як засіб боротьби з корупцією в Україні. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 409-412. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

2. Віховський О. Налагодження взаємодії органів публічного управління з громадськістю: аналіз європейського досвіду. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 421-425. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

3. Горблюк С. Роль та принципи ревіталізації міст у післявоєнній політиці відновлення України. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 428-431. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

4. Кулик І. Ефективність діяльності публічного управління та адміністрування в умовах воєнного стану. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 448-441. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

5. Левицький Д. «Покинуте житло» в україні: сутність і поняття. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 451-455. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

6. Овчарова Ж. Виклики в сфері охорони здоров’я в умовах військової агресій рф як предмет публічного управління. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 478-481. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

7. Плахотнюк О. До питання про функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 487-489. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

8. Болтянський К. Планування та організація спроможної мережі закладів охорони здоров'я у сучасних умовах воєнного стану. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 508-511. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

9. Боровик А. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя історії у процесі професійної підготовки. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 511-515. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

10. Гусарчук Л. Модуляційні перспективи розвитку змін у методах дослідження глобалізаційних тенденцій в українському науковому середовищі у 2023-2029 роках. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 517-521. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

11. Куракіна В. Цифровізація економіки України в умовах євроінтеграції під час війни. Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 квітня 2023 р.). Випуск 8. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 535-539. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

12. Васильєв М.А. Деякі особливості керованої об’єкт-системи державного управління у галузі регулювання земельних відносин в Україні як нелінійної динамічної системи. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуг. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2023. С. 729-732.

13. Васильєв М.А. Питання визначення змісту поняття «державне регулювання у галузі земельних відносин. Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій: VІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків – Бахмут), 18 травня 2023. С. 234-239.

14. Васильєв М.А. Сутнісні ознаки контролю за використанням та охороною земель як функції державного управління в області регулювання земельних відносин. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ольборг (Данія): ГО «ВАДНД», 07 жовтня 2023 р. С. 43-49. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-37.pdf

2022 рік

Монографії

1. Васильєв М.А., Романуша Ю.В. Концептуальні засади удосконалення правового механізму державного управління у сфері контролю (нагляду) за використанням та охороною земель. Moderní aspekty vědy: XVI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Instituts.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Instituts.r.o., 2022. str. 37-79.

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Гусарчук Л.Д., Алейнікова О.В. Сутність публічної політики трансформацій і розвитку методичного супроводу традиційної та цифрової освіти: закордонний досвід. Наукові перспективи. (Серія «Державне управління»). 2022. Вип. №2(20). С. 68-83. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-2(20)-68-8

2. Гусарчук Л.Д., Алейнікова О.В. Етногенез якісного середовища національно-центричної освітньої системи за умов впливу війни на формування нових націє творчих смислів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психол. 053, екон. 051, держ. управ. 281). 2022. Вип. 20(49). С. 169-187. DOI: https://doi.org./10.32405/2522-9931-2022-20(49)-169-187

2. Васильєв М.А., Ковтун О.А. Теоретичне обґрунтування змісту категорії «перевірка» у сфері державного контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення. Наукові перспективи. Серія «Державне управління». 2022. Вип. 7(25). С. 43-60. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-43-60

3. Васильєв М.А. Питання встановлення фактів набуття і посвідчення прав на земельні ділянки для цілей державного контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення, що здійснюється шляхом проведення перевірки. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2022. № 4 (22) серпень-вересень. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. С. 118-134. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-4(22)-118-134

4. Ковтун О.А., Віховський О.О. Теоретико-концептуальні підходи щодо визначення дефініції «Публічний контроль» в контексті сучасної парадигми публічного управління. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2022. Вип. 30. С. 43-60. DOI https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2022.30.8

5. Ковтун О.А., Віховський О.О. Види публічного контролю у концепті сучасних тенденцій розвитку громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.9.7

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

1. Гусарчук Л. Фундаментальні принципи глокалізації, як оптимізаційного інструменту технологій управління проєктами в умовах війни та поствоєнний період. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 420-424. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

2. Черевко О. Особливості трансформації української системи публічного управління та адміністрування у сфері управління земельними ресурсами у контексті глобалізації. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 392-397. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

3. Кулик І. Вплив міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення національної безпеки. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 439-444. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

4. Чекшутріна А. Актуальні проблеми трансформації системи публічного управління у сфері захисту бізнесу в умовах війни. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 450-455. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

5. Куракіна В. Розвиток іт-індустрії в Україні в умовах воєнного стану. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 358-360. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

6. Куракіна В. Цифрова підтримка бізнесу в Україні у воєнний період. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 246 с. С. 55-59. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86%D0%86.pdf

7. Боголєпова А.В. Заходи органів державної влади щодо подолання корупції у поствоєнний період. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 3. К.: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 246 с. С. 108-110. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730943/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86%D0%86%D0%86.pdf

8. Боголєпова А.В. Зміни системи публічного управління в умовах війни та поствоєниний період. Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 травня 2022 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. С. 343-345. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

9. Васильєв М.А. Організаційні аспекти фіксації фактів заподіяння шкоди ґрунтовому покриву України у зв’язку зі збройною агресією російської федерації. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2. К.: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 246 с. С. 25-29. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86%D0%86.pdf

10. Васильєв М.А. Деякі організаційно-методичні аспекти фіксації фактів заподіяння шкоди ґрунтовому покриву на землях авіаційного транспорту у ході збройного конфлікту в Україні. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2022. С. 321-324. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12148

11. Васильєв М.А. Категоріально-понятійні аспекти інформаційної діяльності у сфері державного контролю за використанням та охороною земель в Україні. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Рp. 545-551. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv/

12. Васильєв М.А. Питання встановлення фактів дотримання власниками землі та землекористувачами меж земельних ділянок для цілей державного контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення, що здійснюється шляхом проведення перевірки. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дікірх (Люксембург): ГО «ВАДНД», 07 серпня 2022 р. С. 142-148.

13. Васильєв М.А. Концептуальні ознаки керуючої системи державного управління у галузі регулювання земельних відносин в Україні. Студенти та молодь – для майбутнього країни: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Бахмут, 17 листопада 2022 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко]: у 3-х т. Т. 2. Бахмут: ННППІ УІПА, 2022. С.33-35.