Мета і завдання відділу

Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність з метою виконання наступних завдань:

  • Впровадження у освітній процес новітніх технологій навчання студентів відповідно до вимог багатоступеневої підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-трансферної організації освітнього процесу;
  • Підготовка відповідних матеріалів для розгляду на вчених радах, директораті.
  • Формування електронних документів в ЄДБО, необхідних для замовлення друку дипломів про вищу освіту та додатків до них, а також студентських квитків.
  • Контроль за ходом освітнього процесу, в тому числі проміжний контроль знань і відвідування занять;
  • Організація і створення бази даних контингенту та аналізу якості навчання в інституті;
  • Дослідження та аналіз освітнього та освітньо-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх парадигм для виховання особистості, якій притаманна інтелектуальна креативність нового типу;
  • Організація обліку і обробка статистичних даних по контингенту студентів у інституті та звітування по них перед Національною академією педагогічних наук України та Міністерством освіти і науки України;
  • Контроль за рухом контингенту, в тому числі поновлення, переведення, зарахування з поквартальним звіренням даних;