Навчальні плани за освітньо-професійними / науковими програмами підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

  • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Менеджмент", спеціальність 073 “Менеджмент”, спеціалізація "Менеджмент"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

  • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Економіка та управління підприємством", спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізація "Економіка та управління підприємством"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра психології та особистісного розвитку

  • Освітньо-професійна програма "Психологія", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізація "Психологія"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми