Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Архів за попередні роки

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "Менеджмент"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "Управління персоналом та економіка праці"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

Кафедра психології та особистісного розвитку

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "Психологія"