Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Архів за попередні роки

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра психології та особистісного розвитку

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми