Кафедра загальної та практичної психології

Завідувач кафедри – Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, автор екофасилітативного підходу до надання психологічної допомоги, в основу якого покладено оригінальну теорію особистісних змін, практикуючий психолог та психотерапевт з багаторічним досвідом консультативної роботи та психотерапії, керівник програми соціально-психологічної реабілітації наркоманів і людей із СНІД. Учасник программ Уэйнського університету (США, м. Детройт, штат  Мічіган) и EMDR – Інституту (м. Лос Анжелес, Каліфорнія),  Монтклерського державного  університету (США, штат Нью Джерсі), консультуючий редактор міжнародних наукових журналів Thinking и Childhood and Philosophy  (США та Бразилія).

Кафедра загальної та практичної психології забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців з вищою освітою в галузі психології за освітньо-професійними програмами IV рівня акредитації за спеціальностями:

 • “Психологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр)
 • “Практична психологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр).

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Відповідно до навчального плану підготовку студентів забезпечують 12 викладачів, з них:

 • четверо викладачів мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора,
 • четверо викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента.

На кафедрі загальної та практичної психології працюють вчені визнані на міжнародному рівні :

 • член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор В.О.Татенко,
 • доктор психологічних наук, професор О.І.Бондарчук,
 • доктор психологічних наук, професор Н.Ю. Волянюк

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження, співпрацює з навчальними закладами всіх рівнів акредитації в галузі освітньої діяльності. Викладачі працюють над актуальними проблемами психології. Протягом останніх років опубліковано 12 монографій, 9 підручників, 35 навчальних посібників та методичних рекомендацій, понад 220 наукових статей.

Кафедра бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем психологічної підготовки майбутніх фахівців з психології. Зусиллями кафедри щорічно організуються та проводяться такі науково-практичні конференції:

 • ¨Міжнародна науково-практична конференція „Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми”, (спільно з лабораторією соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України);
 • ¨Міжнародна науково-практична конференція “Психологічні проблеми становлення фахівця в умовах соціальних трансформацій”;
 • ¨Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності фахівців”.

Провідні професори кафедри започаткували наукові школи:

 • Доктор психологічних наук, професор Лушин П.В. проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження із підготовки практикуючих психологів в сфері освіти та психологічної допомоги. Працює школа екофасилітації професора Лушина.
 • Доктор психологічних наук, професор Волянюк Н.Ю. запровадила наукову школу з дослідження психологічних умов професійного становлення фахівця.
 • Доцент Г.М. Бевз є провідним в Україні фахівцем з питань виховання дітей-сиріт.

Значна кількість випускників кафедри після закінчення навчання вступають до аспірантури та захищають кандидатські дисертації, розпочинають активну практичну діяльність в сфері психологічної допомоги, а також у викладанні психології в середніх та вищих навчальних закладах. Близько 15 випускників кафедри загальної та практичної психології отримали вчений ступень кандидата психологічних наук.

Серед студентів УМО можна  почути такі відгуки з приводу викладання психології на кафедрі: «Вперше я відчула на собі не байдуже ставлення до мене як до особистості та моїх навчальних потреб», «складається думка, що всі викладачі кафедри «інфіковані вірусом» самовдосконалення  чого в них  із  задоволенням можна навчитися», «багато із моїх професорів отримують особисте задоволення від спілкування на   практичні теми з  психології».