Анкети та результати зворотнього зв'яку

 

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП здобувачами вищої освіти"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП науково-педагогічними працівниками"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП стейкхолдерами"

Анкета "Оцінка якості організації освітнього процесу" 

АНКЕТА  "Оцінка якості практичної підготовки здобувачами вищої освіти"

Анкета "Щодо питання працевлаштування випускників"

Анкета "До питання задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою"