Опитування здобувачів вищої освіти та результати зворотнього звяку

 

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП здобувачами вищої освіти"

Анкета "Оцінка якості організації освітнього процесу" 

АНКЕТА  "Оцінка якості практичної підготовки здобувачами вищої освіти"

Анкета "Щодо питання працевлаштування випускників"

Анкета "До питання задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою"

АНКЕТА "ЩОДО ПИТАНЬ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ"
(НА ОСНОВІ СТАТТІ «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ І ПРОБЛЕМИ»)

АНКЕТА "Дотримання академічної доброчесності очима здобувачів вищої освіти"

АНКЕТА "ВИКЛАДАЧ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

Анкета підсумкового опитування здобувачів вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» вступу 2020 року

Анкета первинного опитування здобувачів вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» вступу 2021 року