Матеріали діяльності кафедри


 

Звіт кафедри за 2015 рік

План роботи кафедри на 2015 - 2016 рік

Звіт кафедри за 2016 рік

План роботи кафедри на 2017 - 2018 рік

Звіт кафедри за 2017 рік

План роботи кафедри на 2018 - 2019 рік

Звіт кафедри за 2018 рік

Звіт кафедри за 2019 рік

План роботи кафедри на 2020 - 2021 рік

Звіт кафедри за 2020 рік

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика»

Інформація для ювілейного видання з нагоди 65-річчя педагогічної та науково-методичної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Репозитарій публікацій кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП УМО