Матеріали діяльності кафедри


 

Звіт кафедри за 2015 рік

План роботи кафедри на 2015 - 2016 рік

Звіт кафедри за 2016 рік

ЗВІТ про діяльність кафедри за 2017 р.

Звіт кафедри за 2018 рік

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика»

Інформація для ювілейного видання з нагоди 65-річчя педагогічної та науково-методичної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України