Позааудиторні заходи

 

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАХОДІВ У 2020 -2021 рр.

 

Інформаційні матеріали позааудиторних заходів:

16 квітня 2021 року  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвались 187 учасників. Робочими мовами конференції були: українська, англійська, польська, словацька.

Метою конференції була презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/provedeno-i-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferenciju-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2021-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

 

 

Кафедрою публічного управління та проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України був проведений майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри» в рамках програми віртуальної Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021».

З вітальним словом виступила Муранова Н. П., проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор; Рожнова Т. Є. директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент; Карташов Є. Г., завідувач кафедри публічного управління та проєктного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент.

На початку майстер-класу Алейнікова О. В., доктор наук з державного управління, професор презентувала для відвідувачів виставки та абітурієнтів діяльність кафедри публічного управління та проєктного менеджменту, її здобутки та досягнення.

Креативно майстер-клас провели: Бережна Г. В., кандидат економічних наук, доцент; Букорос Т. О., кандидат політичних наук, доцент; Ковтун О. А., кандидат наук з державного управління, доцент. Модератор заходу ‑ Корсакевич С. С., методист вищої категорії кафедри.

Мета заходу ‑ розкриття перспектив навчання й отримання вищої освіти в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а також ознайомлення учасників з інструментами, що використовуються в проєктному менеджменті задля ефективного досягнення організаційних і особистих цілей.

Учасники та гості зустрічі мали змогу познайомитись із практичними інструментами керування управлінськими процесами.

Захід отримав багато позитивних відгуків.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1vidbuvsja-majster-klas-v-ramkakh-vistavki-osvita-ta-karjera--2021

 

 

9 квітня 2021 року Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України став учасником Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021».

У рамках виставки кафедрою педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України був проведений науково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття», на якому було презентовано однойменну монографію.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1prezentovano-monoghrafiju-tendenciji-ta-problemi-upravlinnja-zakladami-osviti-vikliki-khkhi-stolittja

 

 

За ініціативи Президента України з лютого 2021 року щотижня проходять тематичні сесії Всеукраїнський Форум Україна 30 (“Ukraine 30”).

Діалог представників влади та суспільства відбувається задля актуалізації критично важливих для української держави питань.

17-19 березня 2021 року на Форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава» розглядалися проблеми МСБ, митні та податкові реформи, програми підтримки в коронакризу та інші. Взяти участь у Форумі в якості запрошеного гостя і представника Запорізької облдержадміністрації, було делеговано професору кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», гаранту освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», доктору наук з державного управління, професору Олені АЛЕЙНІКОВІЙ. Такі заходи сприяють розширенню зв’язків зі стейкхолдерами – роботодавцями, професіоналами-практиками з галузі, а також  можливості врахування актуальних векторів публічної політики в освітніх програмах галузі «Публічне управління та адміністрування».

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1uchastj-profesora-oleni-alejnikovoji-u-forumi-ukrajina-30-malij-i-serednij-biznes-ta-derzhava

 

 

За підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та в рамках роботи Видавничої групи “Наукові перспективи”, вийшли матеріали VIІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбулася дистанційно 07 березня 2021 р., у м. Зальцбург (Австрія). 

Співорганізатор заходу – громадська наукова організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”. 

Матеріали можна завантажити запосиланням:
http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-7-2021.pdf

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vijshli-materiali-vii-oji-mizhnarodnoji-naukovo-praktichnoji-konferenciji-suchasni-aspekti-modernizaciji-nauki-v-ukrajini-stan-problemi-tendenciji-rozvitku

 

 

19 лютого 2021 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, на тему: «Державно-громадська комунікація: становлення та розвиток в Україні» за спеціальністю 25. 00. 01. – теорія та історія державного управління заступника директора ННІМП з навчально-виховної роботи, кандидата наук з державного управління, доцента Жукової Ірини Віталіївни.

Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, академік Української технологічної академії Козаков Володимир Миколайович, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин.

Офіційні опоненти:

 • Доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України Акімов Олександр Олексійович, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення.
 • Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Родченко Лариса Михайлівна,  професор кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії.
 • Доктор наук з державного управління, доцент Руденко Ольга Мстиславівна, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська політехніка». 

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/ogoloshennya/kolektiv-kafedri-vitaje--zhukovu-irinu-vitalijivnu--z-uspishnim-zakhistom-disertacijnogho-doslidzhennja

 

 

18 лютого 2021 року відбувся захист дисертації ЦИГАНА Віктора Васильовича на тему «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти» (затверджена на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування») на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  (Наказ МОН України№ 72 від 20.01.2021 р.). Науковий керівник – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор ДІДЕНКО Ніна Григорівна.

Голова ради –  КАРТАШОВ Євген Григорович,  доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

 • СИЧЕНКО Віктор Володимирович, доктор  наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».
 • ОРЛОВА Наталія Сергіївна, доктор  наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Рецензенти:

 • АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • КОВТУН Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/2vidbuvsja-zakhist-disertaciji-cighana-viktora-vasiljovicha

 

 

18 лютого 2021 року відбувся захист дисертації МАРУСІНОЇ Лариси Миколаївни на тему «Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)»  (затверджена на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування») на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  (Наказ МОН України№ 72 від 20.01.2021 р.). Науковий керівник – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор ДІДЕНКО Ніна Григорівна.

Голова ради –  КАРТАШОВ Євген Григорович,  доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

 • СИЧЕНКО Віктор Володимирович, доктор  наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».
 • ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету МОН України.

Рецензенти:

 • АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • КОВТУН Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/2vidbuvsja-zakhist-disertaciji-marusinoji-larisi-mikolajivni

 

 

12 лютого 2021 року за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університете менеджменту освіти», разом із Central European Education Institute (Братислава, Словаччина), Національним інститутом економічних досліджень (Батумі, Грузія), Батумським навчальним університетом навігації (Батумі, Грузія), Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан), громадською науковою організацією «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна), Міжрегіональною академією управління персоналом (Київ, Україна), громадською організацією «Асоціація науковців України» (Київ, Україна), вийшов V-ий том колективної монографії «Сучасні аспекти науки». Монографію видано в рамках роботи видавничої групи «Наукові перспективи». Завантажити монографію

У даному томі монографії Ви познайомитеся із: теоретичним осмисленням оптимальної стратегії взаємодії між  різними структурами, з точки зору ефективного використання психофункціональних особливостей людини, забезпечення психофункціональної повноти системи публічного управління;  розробкою і формулюванням стратегії брендингу (продуктового, корпоративного, або змішаного) в багатопрофільних компаніях у країнах з економікою, що розвивається, або при виході фірм з розвинених країн на ринки; особливостями прав приватної особи у відносинах із публічною адміністрацією та ін.

Також, запрошуємо Вас взяти участь у написанні VІ-го тому колективної монографії «Сучасні аспекти науки». До монографії будуть включені комплексні і ґрунтовні дослідження із різних напрямів науки, обсягом не менше 10 сторінок, у формі розділів монографії, написані українською, російською або англійською мовами. Кількість співавторів не обмежена. Щодо детальної інформації про участь у колективній науковій праці дивіться, будь-ласка, на сайті: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/monografy

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vijshov-v-ij-tom-kolektivnoji-monoghrafiji-suchasni-aspekti-nauki

 

 

11 лютого 2021 року в рамках співпраці з професіоналами-практиками, експертами галузі, стейкголдерами освітньо-наукової/професійної програм підготовки здобувачів вищої освіти «Публічне управління та адміністрування», «Управління проектами» та за ініціативи професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ відбулася відкрита zoom – конференція на тему «Підготовка управлінських кадрів в Україні» і громадським діячем, лідером руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президентом  Української асоціації досконалості та якості, віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), головою комісії УСПП з питань якості, сертифікації і конкурентоспроможності Петром КАЛИТОЮ.

У науково-практичному заході взяли участь здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні, педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту на чолі із завідувачем кафедри доктором наук з державного управління, доцентом Євгеном КАРТАШОВИМ.

За результатами авторського дослідження було презентовано матеріали щодо проблемних питань розвитку та шляхів удосконалення системного менеджменту. Було наголошено на необхідності призначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток системного менеджменту в Україні в цілому; необхідності усунення на державному рівні плутанини у розумінні поняття «менеджмент», що призвело до помилкового визначення галузей знань та спеціальностей. Автором зазначено, що для усунення відзначених недоліків та покращення ситуації виникає необхідність у терміновій зміні відношення до цієї надзвичайно важливої складової державотворення.

Основною метою авторського дослідження було визначення вузьких місць у сфері системного менеджменту в Україні і привернення уваги уряду, науково-технічної громадськості і бізнесу до ключових проблем у цій сфері та пропозицій щодо їх усунення для забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку країни.

Висловлюємо щиру подяку шановному Петру Яковичу за співпрацю, надану можливість ознайомлення з матеріалами його авторського дослідження, підвищення рівня та якості знань! Бажаємо подальших творчих успіхів, успішної реалізації планів і нових проєктів!

Всі зацікавлені особи мають можливість ознайомитися зі статтею «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ ТА ПРОБЛЕМИ» (автор – П. Я. Калита).

Статтю розміщено на сторінці кафедри публічного управління і проектного менеджменту разом із формою опитування для отримання зворотнього зв’язку та продовження досліджень:

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-vidkrita-zustrich-iz-prezidentom-ukrajinsjkoji-asociaciji-doskonalosti-ta-jakosti-kalitoju-petrom-jakovichem

 

 

05 лютого 2021 р., за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", вийшли матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться дистанційно 07 лютого 2021 р., у м. Варшава (Польща).

Співорганізатор заходу – громадська наукова організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

У матеріалах VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні» висвітлені: проблемні аспекти комунікативної взаємодії громадянського суспільства та публічної влади; питання визначення основних аспектів з якісного поліпшення процесу надання адміністративних послуг у нашій країні; дослідження ефективності проведення семінарського заняття, що залежить від методичної тактики дій викладача; перспективні напрями формування та розвитку міжнародного гуманітарного права; особливості дослідження рівня та структури професійної захворюваності у працівників сучасного гірничо-металургійного комплексу тощо.

Матеріали будуть актуальними науковцям, громадсько-політичним діячам, студентам, а, також, усім, хто цікавиться розвитком української держави і світовим досвідом реалізації інноваційних процесів.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaproshujemo-do-uchasti-u-vii-ij-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferenciji-suchasni-aspekti-modernizaciji-nauki-v-ukrajini-stan-problemi-tendenciji-rozvitku

 

 

29 січня 2021 року, працівники кафедри публічного управління та проектного менеджменту, разом із здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії взяли участь у лекції представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту (м. Київ, Україна), заступника начальника відділу розвитку інноваційної освіти Андрія Міфтахова на тему: «Особливості управлінського мислення: досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування». Лекцію проведено в режимі он-лайн на платформі Zoom українською мовою. Дана лекція продовжила традицію організованих зустрічей аспірантів даної освітньо-наукової програми із запрошеними стейкголдерами, за ініціативи  гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування», професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени Алейнікової. Перша зустріч аспірантів із закордонним викладачем Річардом Беггеттом, громадським діячем з питань Стратегічного розвитку та управління (Форт Уорт, Техас, США) відбулася 06 листопада 2020 р.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-pidghotovki-tretjogho-osvitnjo-naukovogho-rivnja--vidbulasja-lekcija-predstavnika-vseukrajinsjkogho-institutu-rozvitku-intelektu-andrija-miftakhova

 

 

23 грудня 2020 року, за сприяння ННІМП підписано угоду про співпрацю ДЗВО "Університет менеджменту освіти", в особі ректора Миколи Кириченка, та Херсонським національним технічним університетом, в особі ректора Юрія Бардачова.

У рамках угоди, заплановане сприяння: обміну документацією, що стосується освітнього процесу, наукової діяльності, підвищення кваліфікації; обміну студентами, слухачами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками; організації та проведенню спільних наукових заходів у галузі державного територіального управління та місцевого самоврядування та ін.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/za-sprijannja-nnimp-pidpisano-ughodu-pro-spivpracju-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-ta-khersonsjkim-nacionaljnim-tekhnichnim-universitetom

 

 

06 грудня 2020 року, за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", вийшли матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться дистанційно 07 грудня 2020 р., у м. Мадрид (Іспанія): http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conferences

Співорганізатор заходу – громадська організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vijshli-materiali-iv-oji-mizhnarodnoji-naukovo-praktichnoji-konferenciji-suchasni-aspekti-modernizaciji-nauki-v-ukrajini-stan-problemi-tendenciji-rozvitku

 

 

06 листопада 2020 р., здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» взяли участь у лекції закордонного викладача Річарда Беггетта, громадського діяча з питань Стратегічниого розвитку та управління (Форт Уорт, Техас) на тему: «Життєздатні організації: Головна перевага» («HEALTHY ORGANIZATIONS: The Ultimate Advantage») в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування». Лекція була проведена в режимі он-лайн на платформі Zoom англійською мовою та супроводжувалась перекладом.

Під час даного заходу було розглянуто такі основні питання:

 • концептуальні основи діяльності успішної організації;
 • значення внутрішньої мотивації персоналу до праці для успіху організації, усвідомлення та досягнення працівниками найважливіших цілей організації;
 • проблема визначення та розвитку життєздатності організації;
 • фактори успіху організації.

Особливо цікавою була дискусія учасників лекції щодо цінності та принципів підвищення довіри серед колег колективу організації, основних законів лідерства, сучасних концепцій управління конфліктами в організації.

Всі учасники відзначили актуальність та користь отриманих знать, важливість проведення подібних лекцій для вивчення та використання в науковій роботі та практичній діяльності передового закордонного досвіду щодо вирішення численних проблем організаційного розвитку та підвищення життєздатності організацій.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1vidbulasj-lekcija-zakordonnogho-vikladacha-richarda-beghghetta-fort-uort-tekhas

 

 

30 жовтня 2020 р., було проведено ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту». Участь у семінарі прийняли здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Робота семінару була зосереджена за наступними напрямами:

 • Управлінські процеси в цифровому суспільстві.
 • Організація освітнього процесу в закладах освіти в умовах карантину.
 • Лідерство і організаційна культура в педагогічній і управлінській діяльності.
 • Технології позиціонування закладу освіти в умовах інклюзивного навчання.
 • Новітні технології у науково-методичному супроводі педагога Нової української школи.

По завершенню заходу його учасники отримали іменні сертифікати, а також висловили щире захоплення отриманою інформацією та виявили сподівання на подальшу співпрацю із обміну досвідом та взаємодопомогу між практиками та науковцями.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/ii-vseukrajinsjkij-naukovo-metodologhichnij-seminar-pozicionuvannja-zakladu-osviti-zasobami-novitnikh-tekhnologhij-menedzhmentu

 

 

27 жовтня 2020 року, відбулася робоча он-лайн зустріч ректора ДЗВО «УМО» М.О. Кириченка, директорки ННІМП О.В. Алейнікової, завідувачки відділу міжнародного співробітництва Ковтун О.А. та запрошеного стейкхолдера - Президента Української асоціації досконалості та якості, Голови Комітету з менеджменту досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку України Калити П.Я. з міжнародним експертом - доктором Г.Х. Райдером з питань участі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у проєкті експертної допомоги SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES), Республіка Німеччина.

В ході зустрічі були обговорені перспективи реалізації проєкту щодо експертної допомоги у вирішенні наступних питань:

 • удосконалення організаційно-управлінських методів менеджменту Університету, які відповідають європейським стандартам, з метою підвищення ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • покращення системи управління якістю з метою модернізації мотивації персоналу та поліпшення виконавчої дисципліни.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-u-projekti-ekspertnoji-dopomoghi-senior-experten-service-ses

 

 

25 cерпня 2020 р., підписано Меморандум про співпрацю між Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет  менеджменту освіти», в особі Директора, доктора наук з державного управління, професора Олени Алейнікової та громадською науковою організацією «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», в особі Президента, доктора наук з державного управління, професора Євгена  Романенка.

У рамках співпраці заплановано вивчення й узагальнення досягнень науки в галузі Публічного управління та адміністрування, сприяння найбільш повному використанню отриманих результатів досліджень в інтересах соціально-економічного та правового розвитку України, а, також, відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, обмін знаннями та досвідом для укріплення міжнародного іміджу України.

Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» є науковою організацією, яка об’єднує, на добровільних засадах, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених  і спеціалістів, колом наукових інтересів яких є питання державного управління.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/pidpisano-memorandum-pro-spivpracju-mizh-navchaljno-naukovim-institutom-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-dzvo-umo-ta-ghromadsjkoju-naukovoju-orghanizacijeju-vseukrajinsjka-asambleja-doktoriv-nauk-z-derzhavnogho-upravlinnja

 

 

14 травня 2020 року, відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», яка проходила цього року в новому форматі відеоконференції - режимі on-line. Конференцію організовано та проведено науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового інституту менеджменту та  психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за участю здобувачів вищої освіти і молодих учених. Співорганізатором даного заходу виступила Рада молодих вчених НАПН України за участі  докторантки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук Ірини ГУБЕЛАДЗЕ.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-navchaljno-naukovomu-instituti-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-vidbulasja-vseukrajinsjka-naukovo-praktichna-konferencija-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj---2020-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

 

 

22 квітня 2020 р., відбулася постійно діюча Науково-практична студія «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства». Участь у студії прийняли здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

В межах роботи науково-практичної студії було проведено авторський майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» (автори: доц. Оксана Володимирівна Дубініна, доц. Тетяна Іванівна Бурлаєнко).

Під час Майстер-класу обговорювалися актуальні питання сьогодення, а саме: було спростовано міфи про освіту, авторами було представлено особливості та перспективи упровадження дуальної форми навчання в Україні. О. В. Дубініною та Т. І. Бурлаєнко була представлена модель сучасного здобувача освіти, авторки зауважили, «…що сьогодні освіта України має готувати активного, творчого, здатного адаптуватися до змін у світі, готового до використання технологій, які ще не винайдені учня».

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-robota-naukovo-praktichnoji-studiji-rozvitok-informacijno-analitichnoji-kompetentnosti-pedaghogha-v-umovakh-transformacijnikh-zmin-suspiljstva

 

 

16 квітня 2020 р., на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» із застосуванням платформи Zoom відбувся дистанційний попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх випускників магістратури спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». Магістранти продемонстрували достатньо високий рівень якості та готовності своїх кваліфікаційних робіт, що дає підстави робити оптимістичні прогнози в їх успішному захисті. Обидві сесії відбулися за практично повної присутності здобувачів та професорсько-викладацького складу кафедри, зокрема наукових керівників кваліфікаційних робіт. В активній формі спілкування відбувся передзахист дипломних проєктів, що підтвердило набуті здобувачами вищої освіти під час навчання знання та вміння, нові компетентності. Магістранти після проголошення доповідей та демонстрації презентацій відмітили сприятливу атмосферу зібрання, зручний формат відео-конференції та оперативність у вирішення всіх організаційних питань.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1zdobuvachi-vishhoji-osviti-drughogho--maghistersjkogho-rivnja--osvitnjoji-proghrami-upravlinnja-proektami-vikhodjatj-na-finishnu-prjamu

 

 

01 квітня 2020 р., відповідно до затвердженого плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбулося чергове засідання кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО».

Засідання кафедри відбулося в он-лайн режимі на платформі Zoom.

На порядок денний було винесено такі основні питання:

 • Про організацію роботи кафедри  під час введення обмежувальних заходів.
 • Про результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2019– 2020 н.р. та заходи з підвищення успішності навчання.
 • Про стан виконання індивідуальних планів видання навчальних посібників, підручників, монографій.
 • Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020».
 • Про підвищення якості освітнього процесу.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/ogoloshennya/vidbulosja-on-lajn-zasidannja-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-navchaljno-naukovogho-institutu-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti

 

 

10 березня 2020 року, Вініченко А. А., старший викладач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП, провела лекцію присвячену Дню народженню видатного українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча, гордості нашої нації Тараса Григоровича Шевченка для здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління і проектного менеджменту. На лекції присутньою була голова Студентської колегії Чепенко Єлизавета. Тема лекції: "Філософія Тараса Шевченка через життя та творчість". Здобувачі вищої освіти переглянули фільм "Таємниці генія Шевченка" та взяли участь у жвавому обговоренні творчості та життя письменника. Дискутували про те, що у своїх поезіях український геній сформував власну філософську концепцію та програму створення ідеального суспільства, часи, коли, розглядаючи минуле України та свою сучасність, Шевченко творить «філософію трагедії», як філософію прийняття трагедії свого народу за власну, злиття власних помислів та бажань з потребами народу. Творчість Т. Г. Шевченка гідно завершує внесок у розвиток національної самосвідомості,  зроблений кирило-мефодіївцями.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1provedeno-lekciju-prisvjachenu-dnju-narodzhennju-vidatnogho-ukrajinsjkogho-poeta-pisjmennika-khudozhnika-ghromadsjkogho-ta-politichnogho-dijacha-tarasa-ghrighorovicha-shevchenka

 

 

06 березня 2020 р., у межах профорієнтаційної діяльності та реалізації науково-практичного проекту кафедр ННІМП ДЗВО «УМО» завідувачем кафедри Тетяною Бурлаєнко та доцентом Оксаною Дубініною було проведено науково-практичну студію з теми « Попередженя булінгу в освітньому середовищі: 7 кроків його покладання» на базі Навчального-наукового центру ПТО НАПН України. Учасники заходу мали можливість ознайомитися з освітніми програми ДЗВО «УМО», здобути нові знання та ознайомитися з методиками щодо попередження булінгу.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/proveden-nauchno-prakticheskuju-studiju-po-teme-preduprezhden-bullingh-v-obrazovateljnoj-srede-7-shaghov-egho-vozlozhenie

 

 

26 лютого 2020 року, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна провела відкриту лекцію з дисципліни «Вища математика» на тему: «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Застосування елементів лінійної алгебри в економіці».

Лекція є складовою освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

На лекції було розглянуто такі питання:

 • Системи лінійних рівнянь;
 • Матричний метод розв’язування системи лінійних рівнянь;
 • Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера;
 • Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса;
 • Застосування елементів лінійної алгебри в економіці.

Значну увагу під час лекції було приділено проблемі застосування елементів лінійної алгебри в економіці, а саме здобувачами вищої освіти було підготовлено та представлено проект  з вище окресленої проблеми.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-oksani-dubininoji-z-disciplini-vishha-matematika-na-temu-sistemi-linijnikh-alghebrajichnikh-rivnjanj-zastosuvannja-elementiv-linijnoji-alghebri-v-ekonomici

 

 

24 лютого 2020 р., згідно з планом проведення агітаційної і профорієнтаційної роботи  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО у рамках зустрічей з громадськістю, підприємцями та службовцями органів місцевого самоврядування, учнівською молоддю м. Запоріжжя та області завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління Євген Карташов провів профорієнтаційний захід із учнями Гімназії № 91 м. Запоріжжя. До проведення заходу долучилася здобувачка вищої освіти спеціальності «Менеджмент», освітньої програми «Управління проектами» ННІМП ДЗВО «УМО» Катерина Коломієць.

Представники учнівської молоді Запоріжжя виявили зацікавленість до освітніх програм і навчання в Університеті, а також повідомили про свої освітні потреби та висловили побажання. Кожен учасник заходу отримав інформаційний буклет Університету. Учні та викладачі ознайомилися з перевагами навчання в УМО, переліком спеціальностей та основними напрямками діяльності ДЗВО «УМО». За результатами зустрічі відбувся фітбек - під час зустрічі обговорювались особливості вступної кампанії 2020 р.  Також було узгоджено з керівництвом Ліцею шляхи подальшої співпраці для інформування та залучення абітурієнтів до Університету менеджменту освіти.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaviduvach-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-jevghen-kartashov-proviv-proforijentacijnij-zakhid-iz-uchnjami-ghimnaziji--91-m-zaporizhzhja

 

 

19, 20 лютого 2020 р.,  на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту відбувся успішний захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування (Групи ДС-17-Г, ДС-18-Г). Усі здобувачі вищої освіти продемонстрували високі професійні якості та прагнення до подальшого самовдосконалення.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/ogoloshennya/1v-navchaljno-naukovomu-instituti-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-vidbuvsja-zakhist-maghistersjkikh-robit

 

 

В лютому 2020 року, здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО вдруге приймають участь у Програмі академічної мобільності, яка започаткована у 2018 році за ініціативи директорки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології О. В. Алейнікової.

Організація навчального процесу за програмою академічної мобільності здійснюється згідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1pochatok-navchannja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-dzvo-umo-za-proghramoju-dva-diplomi